Share

Güvenlik Politikası

Güvenlik Politikası

Önce İnsan…

Satya’da iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çünkü Satya’da insan hayatı her şeyden önce gelir.

 

  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymak,
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli geliştirmek,
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymak,
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli aralıklar ile bilgilendirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek.

 

Bu maddelerin etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Satya’nın tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirilmesi için tüm önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım gibi konularda ilgili
personele verilen eğitimlerdir.

 

Yani kısacası, bizde insan hayatı her zaman işten önce gelir. Zaten doğruluk ve dürüstlük ilkesi de bunu gerektirir.444 9642

© SATYA 2017. Tüm hakları saklıdır...

MODD/works